Phim Thành Long Hay – Phim Hài Võ Thuật Thuyết Minh (HD)

50 thoughts on “Phim Thành Long Hay – Phim Hài Võ Thuật Thuyết Minh (HD)

  1. Tao mà là chị tây kia thì tao đánh tụt háng con mặt chó tàu khựa Cô Cô kia rồi. Người ta cho vào lâu đài xem cổ vật mà thái độ huêng hoang láo toét, bất lịch sự. Là khách mà thái độ thiếu văn hoá :))))))) xem phim hay mà ức chế vcl

  2. T ghét con đĩ mặt lồn Cô Cô Trung Quốc kia. Tàu khựa cướp bóc Việt Nam cả ngàn năm bọn tao đéo thèm nói đâu. Vào nhà người ta xem cổ vật với thái độ như lồn vô duyên bất lịch sự xem phim mà ức chế :)))))))) bọn tàu đi tới đâu cũng nghĩ mình bố đời, nghĩ mình thượng đẳng trong khi dân tộc khác là rác :))))))

  3. Có ai nhớ tên bộ phim về cô gái sống ở Mỹ đc các nhà sư trung Quốc dạy võ thuật rồng, sếu, hổ rắn,,, đánh lại mấy tuợng sáp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *