Photoshop thần thánh Online – Thiết kế thiệp mời

2 thoughts on “Photoshop thần thánh Online – Thiết kế thiệp mời

  1. chỗ đoạn thêm màu vào cái vòng tròn, nói ấn phím gì cũng chẳng nghe rõ =)))) bảo sao 172 người đăng kí =))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *