Plants Vs Zombies 2 – Hoa Quả Nổi Giận 2: CÂY RỒNG LỬA #5

41 thoughts on “Plants Vs Zombies 2 – Hoa Quả Nổi Giận 2: CÂY RỒNG LỬA #5

  1. anh xếp thẳng hàng ik ah vs lại anh nên trồng 1 hàng hoa MT thôi 1 là tốn đất 2 là đến cuối trận thừa nhiều tiền

  2. Mấy Anh đăng kí chanel của em để được xem em giới thiệu vài bông nha, em làm hai loại chanel, truyện tranh và plants vs zombies, chanel của em tên Archer PvZ

  3. Ở phần công nghệ có con đâm xuống đất ra ô màu tím khi anh dùng lá như con trên ô đó sẽ dùng lá luôn nhưng khi dùng con đâm xuống đất mỗi lần sài sẽ nhân đôi mặt trời

  4. anh chơi theo thứ tự sắp xếp độ khó thì dễ hơn nhiều chứ anh mà nhảy đùng vô cái thời tiền sử phát là chết với lũ khủng long

  5. máp "jurra" có con mìn nổ mạnh lắm đó anh, trồng chỉ 5 giây là nó đã trồi lên, khi nổ là nó nổ lan hàng trên và hàng dưới ,mạnh lắm 😬😬😬😬😬😬😬😬😬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *