Play game Counter strike 1.5 | Tải và chơi game Half Life 1.5 ngày xưa trên máy tính

40 thoughts on “Play game Counter strike 1.5 | Tải và chơi game Half Life 1.5 ngày xưa trên máy tính

  1. Chơi half life quỷ cũng vui vậy
    Chơi map crossfire cứ chạy vào khu trung tâm rồi nhấn nút đóng cửa,thế là bọn ngoài kia banh xác :)))

  2. bạn oi cho mình hỏi sao cai ve đc rồi mà dô trong màn hình đứng nhưng ở trong vẵn bắn là s z bạn

  3. sau mih cai dat duoc roi ma khi vo choi lai ko hien ra mang minh choi, chi hiien ra mang hinh chinh ko hak, giup minh voi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *