Running Man Ep 404 : Lee Kwang Soo Trả Lời Ai Là Người Bắt Nạt Mình Nhiều Nhất Trong Running Man

6 thoughts on “Running Man Ep 404 : Lee Kwang Soo Trả Lời Ai Là Người Bắt Nạt Mình Nhiều Nhất Trong Running Man

  1. Racting cao hơn là do tụi cún Knet nó vô soi LKS nói gì sai rồi tụi nó chộp đem ra tử hình nữa đó mà. 😀

  2. Điều đó sẽ rèn luyện cho kwang soo mạnh mẽ hơn về thể chất( kháng dame hơn),tinh thần( bình tĩnh hơn trc mọi lời dèm pha, nói xấu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *