Sà lan khổng lồ vượt mặt đẩy sà lan làm mắc cạn kẹt mất lái#nganNTL #salan #maycuoc
Sà lan khổng lồ vượt mặt đẩy sà lan làm mắc cạn kẹt mất lái
Như chúng ta biết có những loại chiếc sà lan như: sà lan chở cát, sà lan chở đá, sà lan chở dầu, sà lan tự hành, sà lan bị mắc kẹt, …. Trong khi vận chuyển thì sà lan có thể gặp tình huống như: sà lan chở quá tải, sà lan chìm, sà lan tông sâp cầu, sà lan bị mắc cạn, sà lan bị lật, sà lan va chạm, …
Các bạn xem Sà lan khổng lồ vượt mặt đẩy sà lan làm mắc cạn kẹt mất lái tại Ngân NTL

source: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://dragonquest-10.com/category/lam-dep/

17 thoughts on “Sà lan khổng lồ vượt mặt đẩy sà lan làm mắc cạn kẹt mất lái

  1. Hai xà lan khổng lồ quá đỉnh 👍chúc bạn thành công 👌bạn nào muốn ủng hộ nhau thì hãy vào kênh mình nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *