Sân đấu trận Thái Lan – Việt Nam: Mặt cỏ cực đẹp, khán đài còn hạn chế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *