Test Nhanh 16 Toshiba Echo Reverb Mẫu Ampli To -Đen Hôi :)))

21 thoughts on “Test Nhanh 16 Toshiba Echo Reverb Mẫu Ampli To -Đen Hôi :)))

  1. dùng con này hay hơn dùng mixer behringer qx1832usb giá 10tr con đẩy 6.8tr con lọc xì behringer 5tr em nhỉ

  2. Cái này có Blue tut k vẫy bạn?bạn cho mình hỏi 16 toshiba so với 12 sanken con nào ok hơn và giá amply 12 sanken bao nhiêu cấu hình giống con 16 này?

  3. Cái này có Blue tut k vẫy bạn?bạn cho mình hỏi 16 toshiba so với 12 sanken con nào ok hơn và giá amply 12 sanken bao nhiêu cấu hình giống con 16 này?

  4. Cái này có Blue tut k vẫy bạn?bạn cho mình hỏi 16 toshiba so với 12 sanken con nào ok hơn và giá amply 12 sanken bao nhiêu cấu hình giống con 16 này?

  5. Avinh oi…e có 1đôi bass 40 coil 100…tại vì cái màng nhện nó mềm…bây giờ e muốn cho nó cứng thi có cánh nao ko a…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *