THẦN KÊ Móng Cổ Giáp Cần TIẾNG GÁY như Bò.Mới phát hiện thêm tiếng gáy rất lạ của chú Thần kê này ngoài.

Xin tổng hợp các đặc điểm của chú gà thần kê này: Giáp cần, mã kim, tam tài phủ địa, xuyên đao, chân vàng mắt vàng.

Đăng ký Kênh Nhật Ký Trại Gà  ➡️➡️

Nguồn: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm bài viết: https://dragonquest-10.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *