Thay đổi kích thước Slide trong power point

5 thoughts on “Thay đổi kích thước Slide trong power point

  1. anh ơi cho e hỏi, nếu như mình tạo bài trình chiếu và chiếu lên màn hình Tivi, thì mình làm cỡ chữ bao nhiêu là xem trên Tivi vừa hả anh ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *