Thiên Tài Ngự Thú Sư Tập 1 Truyện Ngôn Tình Huyền Huyễn Hay Nhất

10 thoughts on “Thiên Tài Ngự Thú Sư Tập 1 Truyện Ngôn Tình Huyền Huyễn Hay Nhất

  1. Nam nhân thối… Chỉ Lấy những thứ vô dụng ra để làm tấm trấn thôi.
    Khi còn người lựa chọn giữa danh lợi và tình yêu… Thì bước đầu tiên đã đi sai rồi.
    Mình là vô tà sẽ cố gắng mạnh mẽ… Rồi giết chết những người này ko chừa 1 ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *