THỜI HOÀNG KIM CỦA YOO JAE SUK ĐANG DẦN KẾT THÚC ?

9 thoughts on “THỜI HOÀNG KIM CỦA YOO JAE SUK ĐANG DẦN KẾT THÚC ?

  1. Chúng mày nghĩ sao thì kệ mẹ chúng mày . tao vẫn luôn luôn thích châu chấu và châu chấu luôn là số 1

  2. Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo chú châu chấu của running man sẽ không bao giờ như vậy 😭😭😭😭😭😭😭😭

  3. Ai bảo đã kết thúc hả, tao đập chết mẹ mày giờ, hết cái quần què nhà mày, tin xàm lồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *