Thử trồng hoa Cúc đỏ lá nhám | Try planting zinnia flowers– zinnia flower for the first time.
– Lần đầu mình thử trồng hoa Cúc đỏ lá nhám.
– 第一次種植百日草花。

source: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://dragonquest-10.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply