( Thuyết minh) Phim hành động bom Tấn – Biệt đội Giết thuê – jason statham – Full HD

26 thoughts on “( Thuyết minh) Phim hành động bom Tấn – Biệt đội Giết thuê – jason statham – Full HD

  1. Không thuyết minh ,không phụ đề,đã thế phim còn cắt đoạn mới khốn nạn
    AD m up làm đéo gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *