THVL | Người đưa tin 24G (6g30 ngày 08/09/2019)– Cảnh báo gia tăng nguy cơ ô nhiễm và dịch bệnh ở những địa phương vừa đi qua mưa lũ.
– Sử dụng giống hoa không bản quyền, người trồng hoa ở Lâm Đồng khó khăn trong xuất khẩu.
– Hành trình “1001 thư viện bản xa” cho trẻ vùng cao.

#Ngườiđưatin #Ngườiđưatin24G

Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

YouTube:
Facebook:

source: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://dragonquest-10.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *