Tiếng gà rừng gáy cực chuẩn 👍 .rành cho ae đi bấy cực kỳ hiệu quả

33 thoughts on “Tiếng gà rừng gáy cực chuẩn 👍 .rành cho ae đi bấy cực kỳ hiệu quả

  1. Bạn nào cần gà trống tơ gáy được giọng trống mái về làm mồi lhe mình. 0968549228

  2. Mình đã rung chuông cho bạn rồi xim bạn qua kênh mình trả nhé cắn ơn bạn nhé 🔔🔔🔔🔔

  3. 327. Chào bạn mình giúp đỡ nhau nhé bạn mình giúp bạn rồi mông bạn sớm chả lại mình nhé bạn, gà bạn gãy hay lắm nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *