Tràn dịch màng phổi – Thầy Đỗ Đức Ngọc

2 thoughts on “Tràn dịch màng phổi – Thầy Đỗ Đức Ngọc

  1. Chị cho em hỏi cái súng nhiệt kê của thầy hiệu nào vậy chị?
    Đó là tia hồng ngoại hay laser vậy?
    Vì em thấy thầy bắn trực tiếp vào mắt. Không biết có sao không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *