Trên tay Cờ Vua Nam Châm U3 RẺ ĐẸP hoàn thiện tốt

30 thoughts on “Trên tay Cờ Vua Nam Châm U3 RẺ ĐẸP hoàn thiện tốt

  1. Lên shoppe và lazada link của KTheme.com toàn mấy trăm ngàn xong rồi mua bộ màu trắng đen luôn thích màu vàng óng ánh và bực óng ánh thôi

  2. mình đang dùng bộ này, bộ nhỏ mua ngoài nhà sách gần nhà giá 110k. bộ lớn thì 180k hay 190k gì đó, đẹp lắm, ai thấy cũng nhờ mua hộ

  3. Cái này hồi xưa có mua nè sài 1 thời gian là nó bị lỗi . Kiểu đặt quân cờ trên bàn cơ khi cầm lên thì cầm mỗi quân cờ còn cục nam châm thì vẫn dính vào bàn cờ 😂😂😂😂 cuối cùng phải lấy keo 502 dán lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *