Trị ho lâu ngày,ho có đờm,ho khan ho hen khó thở,viêm họng,viêm amidan,viêm phế quản,U tuyến Giáp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *