Trồng hoa hồng cách làm đất và chăm sóc hoa

35 thoughts on “Trồng hoa hồng cách làm đất và chăm sóc hoa

  1. Gai hồng rất độc các bạn nhé tránh để hồng mới mua cứa vào tay, chân. Hông trồng tại vườn nhà thì ko độc

  2. Bên đó chỗ nào bán nhiều hạt giống hoa, giống rau và thuốc trừ sâu bệnh cho cây vậy bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *