Trồng hoa vạn thọ tết 2020 gieo hạt được 8 ngày tuổi

15 thoughts on “Trồng hoa vạn thọ tết 2020 gieo hạt được 8 ngày tuổi

  1. Bạn ơi cho mình hỏi xịt thuốc trị xâu mình xịt hơi nhiều thuốc nên bị quén lá h làm sao bạn ơi

  2. Khi đương nói gieo 2 / 11 khi thì mới mồng 8/11 nói đã được 8 ngày rồi thì ra giữa mồng 2 với mồng nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *