Truyện huyền ảo – Thiết Thần Quyền – chương 1 30 AudioLink danh sách chương:
Tác giả: Thử Kiếm Thiên Nhai
Thể loại: Huyền Ảo, Xuyên Không
Tình trạng: Hoàn thành

Theo Sáng Thế đến Tiên Thiên, đến Hậu Thiên, lại đến Mạt Pháp!

Thế sự biến thiên, trải qua Cổ Thần vẫn lạc, Tiên Ma cùng bi, thời đại mạt pháp chậm rãi hàng lâm.

Là thế giới đang thay đổi xấu? Có phải thế giới tại thành thục?

Đem làm Thiên Đạo không hiện, Linh khí thiếu thốn, cổ pháp không trọn vẹn, chúng sinh nên đi nơi nào?

Khi phồn hoa thối lui, một loại bổn nguyên, thực sự bắt đầu bày ra…

Nguồn: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm bài viết: https://dragonquest-10.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *