Vắc xin viêm não Nhật Bản thế hệ mới IMOJEV có phản ứng sau tiêm không? Hiệu lực bảo vệ thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *