Vận Chuyển "Xi Măng Hà Tiên" Lên Núi Bằng Xe Tải KAMAZ | ETS2

45 thoughts on “Vận Chuyển "Xi Măng Hà Tiên" Lên Núi Bằng Xe Tải KAMAZ | ETS2

  1. Sao chú ko thay cái vành xe đẹp đẹp hơn một tý, để cái bị gỉ xấu lắm. Hôm trc chú bật stream lên để thay quần áo à 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *