Vấn đáp: Cần chuẩn bị gì trước khi xuất gia – Sư Hạnh TuệVấn đáp Phật Pháp: Cần chuẩn bị gì trước khi xuất gia?

Có 4 hạng ngựa tượng trưng cho 4 loại người ở thế gian.

Trừ trường hợp bệnh tật, nếu xuất gia ở một nơi nào đó mà phải để dành tiền thì thường rơi vào 2 trường hợp:
1/ Lòng tu chưa đủ mạnh, không dám đối diện với cái khổ, hoặc giả sử xem chuyện xuất gia như là kế sinh nhai chứ không phải con đường giải thoát.
2/ Trú xứ nào yêu cầu phải có tiền mới được tu thì trú xứ đó không thích hợp cho việc tu hành giải thoát.

source: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://dragonquest-10.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *