Vật Vờ| iPhone 5s có nên lên iOS 10? thử so sánh hiệu năng

40 thoughts on “Vật Vờ| iPhone 5s có nên lên iOS 10? thử so sánh hiệu năng

  1. Dang dung ip 5s ios 9.3.3 ngon chua co ý tưởng lên va cung ko co ý định lên. Thay thag ban xai ios 10,3 lỗi đủ thứ nhin la sợ rồi

  2. Công nhận ios càng lên cao càng đơ đơ máy thế nào ấy còn android thì ngược lại lên đc là sướng th rrr mà lên phức tạp hơn ios

  3. Giờ nào còn đòi nhanh hơn 3 giây mới tính
    Người ta làm việc cả năm đôi khi chỉ để hiệu năng tăng lên đc 20% tính ra hơn nửa giây

  4. có con 5s gold vẫn chạy 7.1.2 mượt quá mà hôm vừa rồi lỡ tay xóa mẹ cái youtube. giờ không sao cài được. định lên mà xem cái ios 10 này ngám ngẩm quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *