Vén màn quá khứ Sa đọa | Chuyển giới nam | Trương Chúc Linh

9 thoughts on “Vén màn quá khứ Sa đọa | Chuyển giới nam | Trương Chúc Linh

  1. Quá khứ của Linh có quậy phá chơi bời đến đâu thì hiện tại hình tượng của anh vẫn là 1 người đàn ông chững chạc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *