VIDEO 11 – CHEAP THRILLS | 11 FUN WORDS TO LEARN11 words and phrases to learn
1. Turn on (v): bật, mở (thiết bị)
2. Do one’s hair: làm tóc
3. Makeup (n): trang điểm
4. Cash (n): tiền mặt
5. Dollar bill (v): tờ tiền dollar
6. As long as : miễn là, với điều kiện là
7. Keep + V-ing (v): liên tục làm cái gì
8. Nails (n): móng tay, móng chân
9. High heels (n): giày cao gót
10. Have fun (v): vui chơi, đi quẫy
11. Cheap thrills (n): trò tiêu khiển không tốn kém

#cheapthrills
#funwithEnglishsongs
#lyrics
#learningEnglishwithme

source: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://dragonquest-10.com/category/lam-dep/

4 thoughts on “VIDEO 11 – CHEAP THRILLS | 11 FUN WORDS TO LEARN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *