[Vietsub][RO! Hikari Subteam] Strong heart ep 83 part 2/4

One thought on “[Vietsub][RO! Hikari Subteam] Strong heart ep 83 part 2/4

  1. không biết "vài hyung nữa đến" có phải là Jaejoong hyung và Yoochun hyung không nhỉ? hội ăn chơi bợm nhậu với nhau mà =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *