Vứt ngoài bờ rào ai ngờ nở ra được chậu hoa lan 5 cánh trắngCây này của anh Phúc ở Đak Hà, Kon Tum.
Lưu ý không phải của mình nhé. Mình chỉ quay clip lên chia sẻ cho anh em chơi lan cùng ngắm.

source: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://dragonquest-10.com/category/cong-nghe/

19 thoughts on “Vứt ngoài bờ rào ai ngờ nở ra được chậu hoa lan 5 cánh trắng

  1. Ngày mới chơi lan bị Đạt giao lộn mấy cây màu này sau này mới. Thấy người ta kêu bằng 5 cánh trắng tiếc thật đấy .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *