WordPress Nâng Cao [3] – Cấu trúc template của WordPress

8 thoughts on “WordPress Nâng Cao [3] – Cấu trúc template của WordPress

  1. em cài wordpress 4.7 vào xem trong thư mục k thấy có file category.php ạ, e muốn xem code ntn thì vào file nào xem dk ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *